gaebler.com

Gaebler Ventures, established in 1999, is a business incubator, holding company, and venture capital fund based in Chicago Illinois. Current investments include Astute Diligence, Walker Sands Communications, and Grand Roads Executive Search.

kosovarja.us

Kosovarja është magazinë për familje. Me përmbajtje dhe tema: Sociale, Pedagogjike, Psikologjike, Edukative, Argëtuese etj. Lexuesit e revistës Kosovarja, i përkasin të gjitha kategorive dhe profesioneve. Duke përfshirë këtu artistët, profesorët, biznesmenët, studentët, nxënësit etj. Kjo për shkak të temave të larmishme dhe të veçanta, që trajtohen në këtë revistë.Kosovarja ndodhet në të gjitha pikat kyçe të tregut shqiptar.